Změna cen stravného pro děti v MŠ Březolupy od 1. září 2017

Děti MŠ do 6 let - přesnídávka - 9,00

                          - oběd - 17,00

                          - svačinka - 8,00

                         - celodenní stravné - 34,00

Děti 7-leté - přesnídávka - 9,00

                 - oběd - 19,00

                - svačinka - 8,00

               - celodenní stravné - 36,00

 

Děkujeme za pochopení.

V Březolupech dne 28. 8. 2017

Dagmar Čejková - vedoucí školní jídelny