Mateřská škola Březolupy pořádá

Den otevřených dveří.

Akce se uskuteční k 35.výročí otevření MŠ.

k 35. výročí otevření MŠ.

 22. 11. 2019  od 8:00 - 12:30 hod.