Termín
 

Akce mateřské školy pro šk.rok 2019-2020

Září

10.9.19- informativní schůzka s rodiči dětí MŠ Březolupy

                  (16,00hod. - třída Pejsků)

Změna - divadélko přijelo v pátek  13.9. 2019 - Divadélko Šikulka v 10,20hod. ráno   (cena 45 Kč)

30.9.19 - první Hraní s malými dětmi - od 15,00- 16,00hod.

Říjen

2.10.19 - výlet tříd Kočiček a Pejsků do ZOO Lešná . Odchod z MŠ je 7.50hod.

Odjíždí se od ZŠ Březolupy. Info na nástěnkách u každé třídy.

3.10.19 - zahájení plavání se ZŠ Bílovice - Bližší info ve třídě Pejsků

 

Drakiáda - pouštění draků před MŠ v dopoledních hod. po domluvě a výrobě draků s dětmi v MŠ (v týdnu od 14.-18.10.19)

15.10.19 - pohádka v MŠ 8,30 hod.

Dýňování - vyřezávání dýní - každá třída - samostatně

(v týdnu 21.-25.10.19)

21.10.19 - Hraní s malými dětmi - od 15,00- 16,00hod.

Listopad

3.11.19 - vystoupení předškolních dětí na Besedě s  dříve narozenými v hale - info ve třídě Pejsků

12.11.19 - Truhlík a Truhlička - pohádka

18.11.19 - Hraní s malými dětmi - od 15,00 - 16,00hod.

22.11.19 - Den otevřených dveří v MŠ k 35.výročí otevření MŠ                              Od 8:00 – 12:30 hod.

29.11.2019 - Rozsvěcování stromečku před MŠ, výstavka prací dětí

Program akce :

14:15 - výstava dětských prací, vánoční jarmark

- 15:50 - vystoupení dětí z jednotlivých tříd

- 17:00 -  ukončení akce

Děti i paní učitelky děkují za podporu při vystoupení dětí za nepřiznivého počasí a za přispění na vánoční jarmark.

Prosinec

4.12.2019 - vystoupení p. Taraba dopoledne 9,00hod. - Balonkový klaun

6.12.2019 - - návštěva  Mikuláše s nadílkou - dopoledne - spolupráce s ČČK

- pozor změna -

Mikuláš se svou družinou přijde 5.12.2019 v 10:00 hod.

7.12.2019   - Jarmark v hale

9.12.19 - Hraní s malými dětmi - od 15,00- 16,00hod

                    - pečení perníčků ve třídách - dopoledne

 13.12.2019  - Štědrý den nanečisto - koledování ve třídách

Leden

  8.1.2020  - v 10,00hod. návštěva místního kostela  - Tři králové

  13.1.2020 - Hraní s malými dětmi (15,00 - 16,00)

  29.1.2020 - v 15,45 hod. informativní schůzka s rodiči předškolních dětí ve třídě  

                        Pejsků   ( info: zápis  ZŠ,atd..)

 

 Únor

 10.2.2020    - Hraní s malými dětmi (15,00 - 16,00) 

              - maškarní bál v MŠ - dopoledne( prosíme rodiče o přichystání jednoduchých

                 masek pro děti )

Březen

  9.3.2020 - Hraní s malými dětmi (15,00 - 16,00)

25.3.2020 - p.Sasínová s pohádkou Otesánek v 9,00hod.dopoledne

            

Duben

            - zápis do Základní školy Březolupy - začátek zápisu v 13,00 ukončení    

               v 17,00 hod. (bližší info v MŠ)

      - velikonoční dílničky v 15,30 hod. ve třídě Pejsků  -  průběžně, jak rodiče příjdou,

           budou společně s dětmi tvořit a vyrábět... ukončení v 17,00hod.

         -  Hraní s malými dětmi (15,00 - 16,00)

         - Škrpálek - přehlídka Zlínských MŠ - odpoledne 15,00hod. Kongresové   

             centum Zlín

          - fotografování předškolních dětí na tablo a dokumentace všech tříd

           - uklid školní zahrady, stavění májky před MŠ, ( v dopoledních hodinách a   

                také podle počasí)

Květen  5.5.2020 -  vystoupení v UH.Hradišti - Tetiny

 

29.5.2020 - vystoupení divadla p.Hoffamana k MDD

29.5.20 táborák pro děti a rodiče - začátek v  15,45hod. - ukončení v 17,15hod

Červen

   - Hraní s malými dětmi (15,00 - 16,00)

  - Aktovkový den pro děti z předškolní třídy  - ti kdo ještě nemají aktovku nebo kdo nejde do ZŠ si může vzít batůžek.  (dopoledne)

- návštěva jídelny na ZŠ Březolupy(dopoledne - v rámci Aktovkového dne)

- rozloučení s předškoláky - odpoledne 16,00 ve třídě Pejsků(týká se dětí, které odcházejí do ZŠ)                                                                 

- vycházka za zvířátky v Březolupech - dejte prosím dětem pohodlnou obuv a obečení

   - schůzka s rodiči nově přijatých dětí  do MŠ Březolupy(16,00hod.)      

      ve třídě Myšiček.(třída dole v přízemí)

poslední týden v červnu za námi přijedou hasiči - ukázka techniky apod.

 Červenec - srpen 2020

 - bude MŠ Březolupy uzavřena.

V této době budou pracovnice MŠ Březolupy  vybírat ŘD.

Provoz bude znovu obnoven v pondělí